AKHLAK

KEPENTINGAN PELAJARAN AKHLAK

# dapat mempraktikkan sunah nabi
# melahirkan insan yang ta'dib
# menanamkan akhlak yang baik
# memberi ilmu pembeza
# membentuk muslim yang terbaik


ADAB BELAJAR MENGIKUT IMAM GHAZALI


1-      MENDAHULUKAN SALAM KEPADA GURU DAN BERSALAMAN
2-      JANGAN BANYAK BERCAKAP DIHADAPAN GURU
3-      JANGAN BERCAKAP JIKA TIDAK DITANYA
4-      JANGAN MENYANGKAL KATA-KATA GURU
5-      JANGAN MENGUMPAT PELAJAR LAIN
6-      BERDIRI APABILA GURU BANGUN
 
Adab-adab Ketika Belajar
 • Membaca Doa Penerang Hati
 • Duduk dengan sopan
 • Mendengar penerangan guru dengan teliti
 • Berlumba-lumba untuk belajar
 • Sabar ketika belajar
 • Sentiasa mengulangkaji pelajaran
 • Menghormati guru anda
 • Mendisiplinkan diri


Kebaikan Menuruti Adab-adab Ketika Belajar
 • Mendapat keberkatan daripada Allah SWT
 • Anda akan disenangi guru dan rakan
 • Mudah memahami dan menerima ilmu yang diajar

Akibat Mengabaikan Adab Ketika Belajar
 • Tidak mendapat keberkatan daripada Allah SWT
 • Dibenci oleh guru dan rakan anda
 • Sukar memahami dan menerima ilmu yang diajar.

ADAB MEMELIHARA ALAM SEKITAR

kebaikan menjaga alam semulajadi:
 • Dapat mengekalkan kebersihan dan keindahannya.
 • Masyarakat dapat menikmati keindahan alam semulajadi
 • Masyarakat menjadi harmoni dan sejahtera
 • Menjamin udara bersih
 • memberi keselesaan dalam kehidupan 
 • Pencemaran alam dapat dikurangkan.
 • Mengelak daripada mendapat penyakit dan wabak yang berbahaya

# langkah berkesan untuk menghalang pencemaran dari terus berlaku:
 • Mengadakan kempen menjaga alamsekitar
 • mewujudkan pasukan pemantau alam sekitar
 • menguatkuasakan undang-undang
 • mengadakan dan mewujudkan lebih banyak pusat kitar semula
# punca pencemaran alam:
 • Sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak
 • Sikap untuk mengaut keuntungan dengan cepat
 • Kurang kesedaran terhadap kepentingan alam semulajadi
 • Tiada penguatkuasa daripada pihak berkuasa  
 
ADAB BERCAKAP


 Rasulullah S.A.W. bersabda,
“Janganlah bercakap melebihi dari zikrullah. Sesungguhnya dengan banyak bercakap akan mengeraskan hati dan bila hatinya telah keras maka ia akan menjadi semakin jauh dari Allah”.

01. Bercakaplah dengan nada yang jelas tanpa ada rasa keraguan dan jangan bercakap dengan nada yang samar-samar, sebagaimana dalam hadis Aisyah R.A.:
“Bahawasanya perkataan Rasulullah S.A.W. itu selalu jelas sehingga boleh difahami oleh semua yang mendengar.” (HR Abu Daud)
02. Jangan bercakap mengenai hal orang lain dan jangan memanggil seseorang dengan gelaran yang tidak menyenangkannya, berdasarkan Surah Al-Hujurat:11 dan juga hadis Nabi S.A.W :
“Jika seseorang menceritakan suatu hal padamu lalu ia pergi, maka ceritanya itu menjadi amanah bagimu untuk menjaganya.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi dan ia menghasankannya)
03. Jangan membuat fitnah dan menjauhi kata-kata keji, mencela, melaknat berdasarkan hadis Nabi S.A.W. :
“Bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji.” (HR Tirmidzi dengan sanad sahih)
04. Semua percakapan mestilah membawa kebaikan, (Surah An-Nisa’:114 dan Surah Al-Mukminuun:3), dalam hadis Nabi S.A.W. menyebutkan :
“Barangsiapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir maka hendaklah berkata baik atau lebih baik diam.” (HR Bukhari Muslim)
05. Seimbang dan menjauhi sikap berdolak-dalik, berdasarkan hadis Nabi S.A.W. :
“Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari Kiamat ialah orang yang banyak bercakap dan bersikap sombong dalambercakap.” Maka dikatakan: “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui erti ats-tsarsarun dan mutasyaddiqun, lalu apa makna al-mutafayhiqun?” maka jawab Nabi S.A.W.: “Orang-orang yang sombong.” (HR Tirmidzi dan dihasankannya)